Fri frakt vid 499:- / Snabb leverans

Personuppgiftspolicy

Integritetspolicy

Vi på LioMater AB Värnar om din trygghet när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Nedan följer vår policy för hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

LioMater AB, org. nummer 556680–5643, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med att LioMater marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med LioMater. Som exempel kan nämnas besök i vår webbutik eller vid ärenden över e-post. Det är således LioMaters ansvar att tillförsäkra en korrekt och trygg behandling i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vilka av dina personuppgifter behandlar vi?

Vi på LioMater samlar in och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att säkerställa att vi kan fullgöra våra tjänster gentemot dig som kund i samband med att du genomför ett köp eller använder våra tjänster.

De uppgifter som behandlas är:

Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och leveransadress.

Identifikationsnummer, dvs. personnummer.

Varför och hur hanterar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att hantera beställningar och köp. Konkret handlar det om att identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera beställda produkter, leverera beställningar, hantera fakturafrågor samt reklamations- och garantiärenden avseende produkter som köpts.

Vi behandlar även personuppgifter i samband med att ärenden inkommer till supportfunktioner. Det kan t.ex. avse förfrågningar som inkommer via e-post eller telefon.

Vidare behandlar vi personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på skyldigheter i detta avseende är krav på produktansvar och skyldigheter att spara information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje parter.

Dina personuppgifter lagras i Sverige hos vårt personuppgiftsbiträde. LioMater och personuppgiftsbiträdet har tecknat ett s.k. biträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för dina personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med skriftliga instruktioner från LioMater och biträdet får inte behandla dina personuppgifter för egna ändamål.

På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter? 

De följande punkterna är de tre rättsliga grunder som LioMater behandlar dina personuppgifter:

Avtalsförpliktelse: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra ditt köp av varor, för att leverera dessa och genomföra betalning samt även för att fullgöra LioMaters allmänna försäljningsvillkor.

Samtycke: Vi behandlar dina personuppgifter när du lämnat ditt uttryckliga samtycke till vår behandling. Exempelvis sker detta vid när du fullgör ditt köp i vår webbutik.

Rättslig förpliktelse: Vi behandlar även dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av LioMater. Detta innefattar förpliktelser på grund av lag, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och produktansvarslagen. Konkret innebär detta att vi t.ex. sparar din köphistorik för att du ska kunna reklamera ett köp.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

LioMater sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna behandlas för.

Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. För att säkerställa trygghet för din integritet och dina personuppgifter kan vi begära att du identifierar dig i samband med att din begäran.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du får således komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Du har rätt till radering av dina personuppgifter. Däremot kan vi inte radera dina personuppgifter i dess fall:

Om du gjorts ett köp så måste vi spara dina personuppgifter för t.ex. bokföringssyften.

Du har ett pågående ärende med vår kundservice

Du har rätt till begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. Här understryks återigen att vi på LioMater aldrig använder dina personuppgifter till annat än avsett ändamål.